Infolinia pogotowia ratunkowego | Telefon, numer, kontakt, informacje dodatkowe


Infolinia pogotowia ratunkowego


Kategoria: medycyna

Jak dodzwonić się na pogotowie? Najważniejsze informacje dotyczące wzywania karetki. Jednolity numer wezwania pomocy: 112 oraz numer pogotowia ratunkowego: 999.

Pogotowie ratunkowe — infolinia

Zawsze warto pamiętać numery alarmowe, aby w razie sytuacji kryzysowej udzielić pomocy sobie lub innym. Chcąc uzyskać pomoc pogotowia ratunkowego, wystarczy wybrać odpowiedni numer do pogotowia ratunkowego.

999 numer pogotowia ratunkowego

Dzwoniąc pod podany numer do pogotowia, połączenie odbierze jeden z dyspozytorów medycznych pracujących w Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

112 numer powiadamiania służb o zagrożeniu zdrowia i życia

Kontaktując się z tym numerem, połączenie zostanie odebrane przez konsultanta. Po rozmowie decyduje on jakie służby należy powiadomić. Można więc powiedzieć, że w konieczności wezwania nie tylko karetki medycznej, ale też policji czy straży pożarnej, warto wybrać numer 112, aby zaoszczędzić cenny czas. Numer ten obowiązuje w całej Unii Europejskiej.

Połączenia z numerami alarmowymi są bezpłatne, niezależnie od długości połączenia.

UWAGA! Do momentu przyjazdu profesjonalnych służb medycznych obywatel posiada obowiązek udzielenia pierwszej pomocy (wyjątek stanowi sytuacja zagrożenia własnego życia).

Numer telefonu alarmowego do pogotowia ratunkowego to 999, taki ciąg cyfr można w łatwy i szybki sposób wybrać na klawiaturze telefonu.

Jak wezwać pogotowie?

Po wybraniu numeru 999 lub 112 dyspozytor zapyta jakie zdarzenie miało miejsce. Kolejnym pytaniem będzie prośba o dokładny adres. Bardzo ważne jest, aby podać go precyzyjnie. Konieczne jest również sprecyzowanie województwa, miejscowości, ulicy, numeru domu. Pomocne może okazać się podanie specyficznych punktów orientacyjnych jeśli dokładny adres nie jest znany. Dyspozytor zapyta także o ilość poszkodowanych osób, stan ofiar (przytomność, oddech, obrażenia fizyczne). Następne pytania będą dotyczyć osoby dzwoniącej. Należy udostępnić konsultantowi infolinii imie, nazwisko oraz numer kontaktowy.

Ważne, aby wzywając pomoc zachowywać się spokojnie i współpracować z dyspozytorem. Warto pamiętać, że nie wolno kończyć połączenia, dopóki nie zrobi tego pracownik CPR.

Alarm112

Alarm112 to aplikacja mobilna stworzona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dzięki takiemu rozwiązaniu istnieje możliwość kontakt z Centrum Powiadamiania Ratunkowego bez konieczności rozmowy głosowej. Aplikacja może okazać się przydatna dla osób, które posiadają problemy z mówieniem lub słyszeniem.

Liczba wyświetleń: 2894