Straż Pożarna infolinia | Kontakt, adres, telefon, dane kontaktowe


Straż Pożarna telefon


Kategoria: urzędy

Aktualne informacje o Straży Pożarnej pod adresem infolinii. Numer do straży pożarnej na stronie. Straż Pożarna kontakt dostępny w linku powyżej.

Straż Pożarna kontakt

Jaki jest numer do straży pożarnej? Numer do straży pożarnej dostępny jest pod numerami 998 i 112. Numery te są numerami alarmowymi i działają na terenie całej Polski. W razie podpalenia, pożaru warto skontaktować się z infolinią straży pożarnej. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej znajduje się w Warszawie na ulicy Podchorążych 38. Często wpisując straż pożarna kontakt, nie wiadomo, którego numeru alarmowego użyć. Dzwoniąc jednakowo pod pierwszy jak i drugi numer można dodzwonić się do konsultanta, który przyjmie zgłoszenie.

Straż Pożarna telefon

Telefon: 998,112

Gdzie złożyć skargę na Straż Pożarną?

Obywatele z zamiarem złożenia skargi często dzwonią na numer teleofnu do straży pożarnej, co jest błędem, ponieważ linia ta służy tylko do wezwań w razie pożaru. Skargę na straż pożarną można złożyć:

– listownie na adres: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Podchorążych 38, 00-463 Warszawa

– osobiście w Kancelarii Ogólnej KG PSP przy ul. Podchorążych 38 w godz. 8.15-16.00

– za pośrednictwem ePUAP- adres strony internetowej epuap.gov.pl (w wyszukiwarce należy wpisywać: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej)

– za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres [email protected] z zaznaczeniem w tytule „Skarga” lub „Wniosek”

– faxem na nr (22) 844 67 03

– ustnie do protokołu po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z Biurem Nadzoru pod nr. tel. (22) 523 31 26,  (22) 523 34 41.

Najważniejszą rzeczą w składaniu wniosku jest to, że nie można go złożyć przez telefon. Ponadto we wniosku powinny być zamieszczone: imie i nazwisko osoby składającej wniosek, adres do korespondencji.

Straż Pożarna kontakt

W razie potrzeby bezpośredniego kontaktu z biurem straży pożarnej można użyć:

Biuro Komendanta Głównego Telefon: +48 22 523 30 61, Fax: +48 22 523 30 88

Biuro Nadzoru Telefon: +48 22 523 34 40, Fax: +48 22 523 33 50

Biuro Planowania Operacyjnego Telefon: +48 22 523 30 58, Fax: +48 22 523 30 03

Biuro Bezpieczeństwa Informacji Telefon: +48 22 523 31 12, Fax: +48 22 523 31 11

Biuro Kadr Telefon: +48 22 523 39 41, Fax: +48 22 523 39 36

Biuro Edukacji Telefon: +48 22 523 34 33, Fax: +48 22 523 39 82

Biuro Przeciwdziałania Zagrożeniom Telefon: +48 22 523 34 30, Fax: +48 22 523 31 03

Biuro Finansów Telefon: +48 22 523 34 67, Fax: +48 22 523 39 91

Biuro Logistyki Telefon: +48 22 523 34 36, Fax: +48 22 523 33 18

Biuro Ochrony Ludności Telefon: +48 22 523 33 55, Fax: +48 22 523 33 58

 Biuro Prawne Telefon: +48 22 523 39 02, Fax: +48 22 523 30 75

Redakcja „Przeglądu Pożarniczego” Telefon: +48 22 523 33 06

Liczba wyświetleń: 2835