Urząd Patentowy infolinia | Telefon, kontakt, numer, adres, dane kontaktowe


Urząd Patentowy infolinia


Kategoria: urzędy

Kontakt z Urzędem Patentowym możliwy dzięki infolinii, mailowo i osobiście. Infolinia Urzędu Patentowego dostępna jest dla zainteresowanych pod numerem (22) 579 05 55.

Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej

Pełna nazwa funkcjonującego w Polsce organu, którego zadaniem jest między innymi ochrona prawna zgłoszonej własności intelektualnej to Urząd Patentowy rzeczpospolitej Polskiej w skrócie UPRP. Urząd patentowy udziela patentów, rozwiązuje sprawy, ale także prowadzi dokumentacje zarejestrowanych znaków towarowych.

Urząd Patentowy kontakt

Chcąc skontaktować się z Obsługą Klienta Urzędu Patentowego, można skorzystać z poczty elektronicznej. Wysyłając wiadomość na podany adres Urzędu Patentowego, można uzyskać pomoc oraz odpowiedzi na wszelkie pytania. Warto wysyłać pytania poprzez pocztę elektroniczną w godzinach, w których niedostępna jest infolinia telefoniczna.

Adres korespondencyjny: al. Niepodległości 188/192, 00-950 Warszawa, Skr. pocztowa 203
E-mail: [email protected] oraz [email protected]

Infolinia Urzędu Patentowego

Telefoniczna infolinia Urzędu Patentowego została stworzona, aby udzielać informacji zainteresowanym. UPRP infolinia działa w godzinach pracy urzędu.

UPRP telefon: (22) 579 05 55

Urząd Patentowy pracuje i obsługuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Liczba wyświetleń: 637