Rzecznik Praw Obywatelskich RPO infolinia | Kontakt, telefon, numer, dane kontaktowe, adres


Rzecznik Praw Obywatelskich RPO infolinia


Kategoria: urzędy

Infolinia Rzecznika Praw Obywatelskich dostępna dla osób potrzebujących pomocy przypadku nierównego traktowania. RPO kontakt tel. pod numerem 800 676 676

Rzecznik Praw Obywatelskich kontakt

Aktualnie poza infolinią telefoniczną, kontakt z Rzecznikiem Praw Obywatelskich możliwy jest stacjonarnie pod adresem biura. Na podany adres można kierować korespondencję listowną z odpowiednimi dokumentami takimi jak skargi czy zażalenia.

Adres: al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

Rzecznik Praw Obywatelskich kontakt z interesantami realizuje poprzez pocztę elektroniczną. Na wiadomości wysyłane są wiadomości przez pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

E-mail: [email protected] 

Infolinia RPO

Telefoniczna infolinia Rzecznika Praw Obywatelskich jest obsługiwana we wszystkie dni robocze. Telefon kontaktowy jest odbierany w poniedziałki od 10:00 do 18:00, w pozostałe dni (wtorek-piątek) w godzinach 8:00-16:00. Infolinia obywatelska może okazać się przydatna w sytuacji potrzeby uzyskania darmowej porady prawnej.

RPO telefon: 800 676 676

Liczba wyświetleń: 820