Narodowy Instytut Wolności | Kontakt, telefon, adres, dane kontaktowe


Narodowy Instytut Wolności


Kategoria: urzędy

Narodowy Instytut Wolności kontakt. Aktualne dane kontaktowe do biura dostępne na stronie. Skontaktuj się z biurem NIW telefonicznie, aby uzyskać informacje.

Narodowy Instytut Wolności kontakt

Narodowy Instytut Wolności to instytucja wspierania rozwoju działalności pożytku publicznego i wolontariatu, a także za wspieranie rozwoju społeczności obywatelskiej. Ma to na celu doskonalenie zorganizowanych i dobrowolnych aktywności obywateli służące dobru ogólnemu.

Wszelkie korespondencje i przesyłki należy przesyłać do siedziby NIW na adres: al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa. Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.

Kontakt z pracownikami NIW jest możliwy telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej w godzinach 9:00-17:00.

Narodowy Instytut Wolności infolinia

Sekretariat NIW-CRSO

Aby skontaktować, się z sekretariatem NIW należy dzwonić na infolinię telefoniczną, napisać e-mail lub kontaktować się za pomocą elektronicznej skrytki ePUAP.

Telefon: 22 468 44 00
E-mail: [email protected]
Skrytka EPUAP: /NIW-CRSO/SkrytkaESP

Biuro Organizacji Pożytku Publicznego

Biuro Organizacji Pożytku Publicznego odpowiada za stowarzyszenia i fundacje, które osiągnęły status pożytku publicznego. Fundacje takie nie są nastawione na zysk, tylko na działalność publiczną i wolontariat.

Kontakt z Biurem OPP jest możliwy w godzinach 8:00-16:00 zarówno telefonicznie, jak i drogą mailową.

Telefon: 601 901 144
E-mail: [email protected]

Biuro Programów Horyzontalnych

Biuro Programów Horyzontalnych odpowiada za prowadzenie wielu programów wsparcia finansowego takich jak:

Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030

Można dzwonić od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-15:00 lub kontaktować się mailowo.

Telefon: 601 901 285
E-mail: [email protected]

Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2020–2030 PROO

Można dzwonić od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-15:00 lub kontaktować się mailowo.

Telefon: 885 221 531
E-mail: [email protected]

Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19

E-mail: [email protected]

 

Liczba wyświetleń: 495