Mandaty Opole infolinia | Telefon, adres, informacje dodatkowe, kontakt, numer


Mandaty Opole infolinia


Kategoria: urzędy

Infolinia Centrum Mandatowe w Opolu udziela informacji na temat nieopłaconych mandatów. Numer telefonu do Centrum Mandatowego Opole to szybki sposób na kontakt.

Opłacenie zaległego mandatu w centrum mandatowym Opole wymaga znalezienia właściwego numeru telefonu. Każda infolinia Centrum Mandatowe w Opolu posiada inny numer. Pod każdą infolinia Centrum Mandatowe w Opolu znajduje się opis, co sprawia łatwiejsze odnalezienie numeru. Aby poprawnie wybrać numer telefonu do CM Opole, warto skorzystać z poniższej strony, która posiada wszystkie numery dokładnie opisane. Infolinia CM Opole pomaga wskazać właściwy numer, pod którym należy kierować pytania. Wszystkie aktualne numery telefonów na infolinie w Opolu. Centrum Mandatowe w Opolu służy do płacenia mandatów.

Call Center Centrum Mandatowe Opole

Infolinia do Centrum Mandatowego Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu
77 549 20 00 

Pozostałe numery telefonów w sprawie mandatów
77 549 20 93 lub 77 549 20 11

Kontakt e-mail z Centrum Mandatowym w Opolu
[email protected] 
[email protected]

*Kontakt telefoniczny jest możliwy w godzinach od 7.30 do 15.30

Kontakt z CM Opole znajduje się pod odpowiednim numerem telefonu. Na infolinii Centrum Mandatowego Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu można uzyskać szczegółowe informacje jak zapłacić mandat. Jeżeli wszystkie infolinie mandatowe są aktualnie zajęte, warto poznać e-mail Centrum Mandatowe w Opolu. 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dlaczego za mandat płacimy w Opolu?

Nowe zasady uiszczania opłat za mandat zastąpiły dotychczasowe, które wcześniej były wpłacane na konto poszczególnych urzędów wojewódzkich. Aktualnie od 1 stycznia 2016 r. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu przejął obowiązki związane z pobieraniem opłat za mandaty. Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu został wskazany w rozporządzeniu Ministerstwa Finansów w listopadzie 2015 r. Zadaniem urzędu i wskazanie właśnie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu miało na celu usprawnienie pobieraniu opłat za mandaty oraz egzekwowanie tychże płatności.

Zaległe mandaty, czyli niezapłacenie należności  w terminie

W przypadku niezapłaceniu mandatu w wyznaczonym terminie, osoby, na których nałożono grzywnę w drodze mandatu karnego przez organy Inspekcji Transportu Drogowego, Straże Miejskie i Gminne otrzymają ze strony Urzędu Skarbowego w Opolu pismo informacyjne o niezapłaconym mandacie. Należność łącznie z kosztami za opóźnienie należy wówczas wpłacić w termie 7 dni od dnia doręczania takiego pisma. Upomnienie, czyli dokument wysłany przez Urząd Skarbowy w Opolu będzie zawierał wszelkie informacje na temat konkretnego mandatu wraz z danymi, które pozwolą na dokonanie płatności pod wskazanym numerem kotna bankowego na piśmie.

Czym zajmuje się Centrum Mandatowe w Nysie?

Głównym zadaniem, jakim związany jest Pierwszy Urząd Mandatowy w Nysie to prowadzenie czynności wyjaśniających zakresie danych rejestracyjnych ukaranych grzywną, i prawidłowości przypisów, nałożonych z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego.  Urzędnicy Centrum Mandatowego Nysa wykonują także wiele zadań w zakresie prowadzenia czynności poprzedzających wszczęcie postępowania egzekucyjnego w tym podejmowaniu działań informacyjnych i dyscyplinujących, czyli doręczanie upomnień wraz z ich dostarczeniem do organów egzekucyjnych. Zadania, jakie ciążą na urzędnikach z centrum mandatowego w nysie to także wykonywanie zadań w ramach postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego w tym egzekucje sądowe. Udzielanie ulg w spłacie kary grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego czy udział w postępowaniu upadłościowym, likwidacyjnym, restrukturyzacyjnym czy naprawczym. Prowadzenie czynności sprawdzających w zakresie płatności należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, dokonywanie rozliczeń ukaranych z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości, czy zwrotów nadpłaconych należności z tytułu nałożonego mandatu karnego.

Godziny otwarcia i przyjmowania interesantów Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu

Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu
ul. Tadeusza Rejtana 3B
45-331 Opole

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 07:30 – 18:00
Wtorek – piątek: 07:30 – 15:30

Godziny infolinii Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu

Infolinia dla interesantów w sprawach mandatów karnych

07:30 – 15:30 pod numerami telefonów:

Centrala - 77 549 20 00
Sekretariat – 77 549 20 93 oraz 77 549 20 11
E-mail:
[email protected] lub [email protected]

Godziny pracy Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu

Poniedziałek 08:00 – 18:00
Wtorek – piątek: 08:00 15:00

Jak zapłacić mandat?

Pierwszym sposobem na dokonanie wpłaty jest wykorzystanie systemu bankowości online w swoim banku lub w dowolnej placówce, która umożliwia dokonanie przelewu.

  1. W polu FORMULARZ lub PŁATNOŚCI należy wybrać z listy słowo MANDATY
  2. W polu IDENTYFIKATOR ZOBOWIĄZANIA należy wpisać serię i numer nałożonego Mandatu
  3. Wpisać wszystkie pozostałe dane, związane z nałożonym mandatem karnym

Jeżeli płatności za mandat karny dokonujemy z rachunku bankowego zagranicznego, należy wpisać numer bankowy SWIFT.

Wszystkie potrzebne informacje na temat jak zapłacić mandat, należy uzyskać w drodze kontaktu z infolinią Urzędu Skarbowego w Opolu pod numerem telefonu infolinii Pierwszego Urzędu skarbowego w Opolu:

Centrala - 77 549 20 00
Sekretariat – 77 549 20 93 oraz 77 549 20 11
E-mail:
[email protected] lub [email protected]

Pytania na temat okoliczności i przyczyn otrzymania mandatu karnego, należy kierować do jednostki organu, który nałożył na nas mandat karny.

Numer rachunku bankowego Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, na który należy uiścić zapłatę za mant karny

47 1010 0055 0201 6090 0999 0000 - MANDATY – rachunek bankowy przeznaczony do wpłat dokonywanych przez ukaranych, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego

96 1010 0055 0201 6090 0998 0000 - MANDAT-JNG – rachunek bankowy przeznaczony do wpłat przekazywanych przez organ, który nałożył mandat, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego

Urząd wojewódzki mandaty

Pytania w sprawie spłaty mandatów nałożonych od 1 stycznia 2016 r. należy kierować do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu

Aktualne numery kont i pełna informacja znajduję się na stronie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu.

W związku z tym Wojewoda Mazowiecki nie jest organem właściwym w sprawach ewidencji, windykacji, udzielania ulg, płatności dotyczących mandatów karnych nałożonych od 2016 roku.

Każda osoba, na którą został nałożony mandat karny do dnia 31 grudnia 2015, powinien dokonać płatności w terminie 7 dni od dnia dostarczenia pisma z mandatem karnym.
Jeżeli termin 7 dni zostanie przekroczony, wówczas należność trafia do egzekucji administracyjnej, czyli wystawienie tytułu wykonawczego i skierowane pismo trafia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.
Po otrzymaniu tytułu wykonawczego należność z tytułu mandatu karnego łącznie z kosztami egzekucyjnymi należy dokonać wpłaty na właściwe konto urzędu skarbowego.
Po otrzymaniu takiego tytlu wykonawczego, w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wniesienia zarzutów na prowadzone postępowanie egzekucyjne.


Mandaty karne kredytowane nałożone do 31 grudnia 2015 r.

Oddział ds. Dochodów Budżetowych Biuro Organizacyjno-Budżetowe
infolinia 32 20 77 313

Mandaty Karne kredytowane nałożone po 1 stycznia 2016 roku

Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu
Infolinia 77 407 45 50

Mandaty karne nałożone po 1 stycznia 2016 roku należy opłacać w terminie 7 dni od daty nałożenia grzywny na konto Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu NBP O/O Bydgoszcz 47 1010 0055 0201 6090 0999 0000.

 

Liczba wyświetleń: 2766


Call Center Centrum Mandatowe w Opolu

Uzyskanie pilnego kontaktu z Centrum Mandatowym Opole jest umożliwione przy pomocy wielu numerów online. Odpowiednio wybrany numer tel do CM Opole pozwoli na szybsze uzyskanie informacji. Pilny kontakt z CM Opole zapewnia sprawnie działające call center Opole. Główny telefon Pierwszego Urzędu Skarbowego Opole posiada sprawdzone informacje na temat płacenia zaległych manatów. Chcąc skorzystać z informacji centrum mandatowego w Opolu, należy skontaktować się z odpowiednim działem. Infolinia Centrum Mandatowe Opole posiada gotowe odpowiedzi na zapytania klientów. Każdy numer telefonu do Centrum Mandatowego jest dokładnie opisany, dzięki czemu wszyscy zainteresowani klienci mogą szybciej znaleźć gotową odpowiedź. Dostępne infolinie do Centrum Mandatowego w Opolu zdecydowanie ułatwia na szybszy kontakt z urzędem. Kontakt z Urzędem zapewnia dobrze funkcjonująca infolinia CM Opole. Chcąc napisać na skrzynkę odbiorczą do Centrum Mandatowego w Opolu, należy sprawdzić, jaki jest adres e-mail do CM w Opolu. Główny telefon Centrum Mandatowe w Opolu został umieszczony w widocznym miejscu na pierwszej stornie. Dostęp do ogólnodostępnych informacji posiada infolinia Centrum Mandatowe Opole. Centrum Mandatowe Opole opowiada na zadawane pytania. Kwestie formalne, które są wymagane podczas kontaktu z Pierwszym Urzędem w Opolu, są załatwiane w placówce. Obecnie kontakt z Centrum Mandatowy został przystosowany online.