KNF infolinia | Kontakt, telefon, adres, numer, dane kontaktowe


KNF infolinia


Kategoria: urzędy

Zyskaj połączenie telefoniczne z KNF dzięki infolinii. Kontakt z KNF. Komisja Nadzoru Finansowego obsługuje infolinię telefoniczną pod numerem +48 (22) 262 58 00.

KNF kontakt

Komisja Nadzoru Finansowego to urząd kontroluje część bankową, emerytalną i ubezpieczeniową rynku. Straż jest również sprawowana nad instytucjami płatniczymi. KNF podejmuje wiele decyzji służących rozwojowi i prawidłowemu funkcjonowaniu rynku.

Adres KNF

ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa

Biuro Komisji Nadzoru Finansowego funkcjonuje od 8:15 do 16:15 w dni robocze. Korespondencję listowną należy przesyłać na adres korespondencyjny ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, skr. poczt. 419.

Infolinia KNF

Telefoniczny kontakt z KNF jest możliwy dzięki infolinii. W przypadku pytań warto wybrać numer kontaktowy infolinii KNF. 

Telefon: +48 (22) 262 58 00
E-mail: [email protected]
Infolinia KNF jest dostępna w godzinach pracy biura.

Dla osób chcących złożyć skargę przeznaczono specjalną infolinię telefoniczną. W przypadku nieodpowiedniego zachowania pracowników KNF warto skontaktować się z konsultantem pod numerem infolinii KNF podanym poniżej.

Telefon: +48 (22) 262 53 08

Liczba wyświetleń: 1954