Fundusz alimentacyjny infolinia | Telefon, kontakt, numer, adres, dane kontaktowe


Fundusz alimentacyjny infolinia


Kategoria: urzędy

Aktualne informacje dotyczące Funduszu Alimentacyjnego dostępne na stronie infolinii. Kontakt z przedstawicielem ministerstwa w sprawach Funduszu Alimentacyjnego.

Fundusz Alimentacyjny kontakt

Biorąc pod uwagę, że Fundusz Alimentacyjny został stworzony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wszelkie pytania związane z FA mogą być kierowane na infolinię telefoniczną. Wszelkie informacje dotyczące uzyskania wsparcia finansowego można uzyskać, kontaktując się nie tylko z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, ale także z lokalnym ośrodkiem MOPS. Kontakt w sprawie Funduszu Alimentacyjnego możliwy jest nie tylko telefonicznie.

Adres

Ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Pod podanym adresem swoją siedzibę ma Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Warto wiedzieć, że wizyty osobiste możliwe są po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym. Urząd działa w dni robocze od 8:15 do 16:15.

Infolinia Fundusz Alimentacyjny

Fundusz Alimentacyjny nie posiada odrębnej infolinii telefonicznej. W sprawach związanych z funduszem zaleca się kontaktować z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej pod numerem +48222500108. Telefon jest aktywny w godzinach pracy urzędu.

Telefon: +48222500108

Co to jest fundusz alimentacyjny?

Fundusz Alimentacyjny to projekt Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Fundusz ma na celu pomagać dzieciom, których rodzic nie wywiązuje się z płacenia alimentów. Warto jednak wiedzieć, że niewypłacalność alimentów przez jednego z rodziców nie jest jedynym warunkiem, który pozwoli uzyskać świadczenie.

Warunków do przyznania środków jest kilka, każdy musi zostać spełniony, aby Fundusz Alimentacyjny wypłacił potrzebne świadczenie. Chcąc uzyskać środki

  • Dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie może przekraczać 900 zł
  • Alimenty zostały prawnie przyznane przez sąd, nie zostały wypłacone a egzekucja nie odniosła skutków
  • Osoba, której alimenty zostały przyznane, nie ukończyła 18 roku życia, w przypadku kontynuowania nauki nie ukończyła 25 roku życia.
  • Alimenty przyznano dziecku od rodzica

Jeżeli każdy z warunków jest spełniony, można starać się o środki finansowe z Funduszu Alimentacyjnego. Wypłata z Funduszu może wynosić maksymalnie 500 zł co miesiąc.

Liczba wyświetleń: 2846