Dodatek osłonowy infolinia | Kontakt, telefon, numer | Jak złożyć wniosek?


Dodatek osłonowy infolinia


Kategoria: urzędy

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy? Dodatek osłonowy infolinia informacyjna dostępna pod telefonem ☎. Uzyskaj informacje dotyczące dodatku osłonowego.

Dodatek osłonowy 

Czym jest dodatek osłonowy? Jest to jedno z narzędzi mających na celu pohamować wzrastającą inflacje. Dodatek osłonowy został wdrożony w ramach tarczy antyinflacyjnej. Pomoc finansowa w ramach dodatku jest skierowana głownie dla gospodarstw domowych o średnich dochodach. Dodatek osłonowy funkcjonuje od 4 stycznia 2022 roku.

Infolinia dodatek osłonowy

Dodatkowe pytania związane z dodatkiem osłonowym mogą być kierowane na infolinię telefoniczną. Połączenia są odbierane od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Dodatek osłonowy infolinia jest przeznaczona dla Jednostek Samorządu Terytorialnego. Jeżeli chodzi o infolinie dodatku osłonowego dla obywateli, nie jest ona prowadzona pod podanym numerem. Kontakt w sprawie dodatku osłonowego należy skierować do odpowiedniego urzędu gminy w zależności od miejsca zamieszkania.

Dodatek osłonowy telefon: (+48) 22 369 1444 

Wniosek o dodatek osłonowy dla kogo

Dodatek osłonowy od kiedy? Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego mogą być składane do 31 stycznia 2022 roku. Wypłata świadczenia bezie realizowana w dwóch ratach do 31 marca oraz do 2 grudnia. Warto wiedzieć, że osoby, którym nie uda się dostarczyć dokumentów do końca stycznia, mogą złożyć wniosek o dodatek osłonowy od 31 października. W takim przypadku wypłata środków nastąpi do 2 grudnia.

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwom domowym zarówno jedno jak i wieloosobowym. Wypłata dodatku osłonowego zależy od dochodów w gospodarstwie w przeliczeniu na osobę. W przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego dochód nie może przekroczyć 2100 zł, jeżeli chodzi o dochody na osobę, w przypadku większego gospodarstwa domowego (od dwóch osób w górę) dochód nie może przekraczać 1500 zł.

Dodatek osłonowy gdzie składać wniosek?

Odpowiednie wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać w urzędzie gminy. Wszystkie dodatkowe informacje dotyczące wniosków można skierować na infolinię dodatku osłonowego w odpowiednim urzędzie. 

Liczba wyświetleń: 2716