CEEB infolinia | Deklaracja CEEB, telefon, numer, kontakt


CEEB infolinia


Kategoria: urzędy

CEEB deklaracja, kto musi złożyć dokument? Telefoniczna infolinia CEEB działa we wszystkie dni robocze. Uzyskaj wsparcie na infolinii CEEB pod numerem 22 295 51 28

CEEB deklaracja

Czym jest deklaracje CEEB? Deklaracja CEEB to formularz który musi zostać złożony przez właścicieli domów jednorodzinnych oraz budynków wielolokalowych. Kiedy trzeba złożyć CEEB? Dokument ten należy złożyć do 30 czerwca 2022 roku w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Jeżeli deklaracja CEEB nie zostanie przekazana w odpowiednim terminie, na zarządcę zostanie nałożona kara w wysokości od 500 zł do 5000 zł. 

Jakie informacje znajdują się w deklaracji CEEB? Urząd zbiera informacje na temat źródeł ciepła i spalania paliw kopalnych w domach, a także budynkach niemieszkalnych. W deklaracji CEEB znajdują się informacje dotyczące kwestii formalnych takie jak dane budynku, ale również bardziej szczegółowe takie jak rodzaj źródła ciepła.

Deklaracja CEEB może być złożona osobiście, ale również online czy listownie. 

 • dane dot. budynku
  • adres
  • rodzaj (jednorodzinny, wielorodzinny czy zbiorowego zamieszkania)
  • liczba lokali – dotyczy budynków wielorodzinnych i zbiorowego zamieszkania
 • informacja o źródłach ciepła:
  • rodzaj, 
  • liczba
  • jeśli w budynku jest kocioł lub kotły na paliwo stałe:
  • klasa kotła,
  • liczba kotłów,
  • rodzaj używanego paliwa.
 • dane kontaktowe:
  • imię i nazwisko albo nazwa właściciela, zarządcy budynku lub lokalu,
  • adres zamieszkania lub siedziby,          
  • adres budynku lub lokalu, gdzie jest zainstalowane źródło ciepła lub źródło spalania paliw,
  • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie),
  • adres e-mail właściciela lub zarządcy (opcjonalnie).

Infolinia CEEB telefon

Telefoniczna infolinia CEEB jest obsługiwana pod numerem 22 295 51 28. Połączenia kierowane są do GUNB w Warszawie. CEEB infolinia działa we wszystkie dni robocze. Jeżeli chodzi o godziny obsługi infolinia CEEB działa w godzinach otwarcia instytucji. W przypadku problemów z wypełnieniem dokumentu, konsultanci telefoniczni obsługujący infolinie, odpowiadają na pytania dotyczące CEEB.

CEEB infolinia: 22 295 51 28

Liczba wyświetleń: 618