BIP infolinia | Kontakt, adres, numer, telefon, dane kontaktowe


BIP infolinia


Kategoria: urzędy

BIP kontakt. Dane kontaktowe do Biuletynu Informacji Publicznej. Redakcja strony głównej BIP. Numer telefonu, adres e-mail, dane kontaktowe.

BIP kontakt

Strony podmiotowe BIP służą powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.  Strona podmiotowa BIP jest to strona internetowa, na której dana jednostka (np. sąd, urząd gminy, spółka komunalna) publikuje informacje, które są wymagane przez polskie prawo.

Do posiadania strony podmiotowej BIP zobligowane są podmioty publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne. Podmiot jest zobowiązany publikować na swojej stronie BIP informacje, które będą służyć wszystkim odwiedzającym.

BIP kontakt dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Kontakt. W zależności od tego, w jakiej sprawie chcesz się skontaktować z BIP, należy wybrać konkretne dane kontaktowe: numer telefonu i adres e-mail.

Infolinia BIP

Numer telefonu jest inny w zależności od tego, z jakim urzędem chcesz się skontaktować i jaką sprawę załatwić. Wszystkie dane kontaktowe dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce kontakt BIP.

Aby skontaktować się z infolinią statystyczną, należy zadzwonić na numer: 

+48 22 279 99 99

Konsultanci są dostępni w dni robocze w godzinach 8:00 - 15:00.

Wnioski należy wysyłać na adres e-mail: [email protected] 

Redakcja Strony Głównej BIP

W sprawach BIP strona główna należy kontaktować się z redakcją strony głównej Biuletynu w dni robocze w godzinach 7:00 - 15:00:

• Jakub Karpowicz - numer telefonu: 723 997 955

• Tadeusz Mąkosa - numer telefonu: 22 245 58 03

• adres e-mail (dot. tylko Strony Głównej BIP): [email protected] 

Adres redakcji:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Departament Rozwoju Usług

Biuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

ul. Królewska 27

00-600 Warszawa

Liczba wyświetleń: 561