Ordo Iuris infolinia | Kontakt, telefon, adres, dane kontaktowe


Ordo Iuris infolinia


Kategoria: usługi

Kontakt prawniczy Ordo Iuris. Zyskaj aktualne dane kontaktowe, numer telefonu oraz adres e-mail. Skontaktuj się z Ordo Iuris, aby uzyskać pomoc prawną.

Ordo Iuris kontakt

Ordo Iuris jest organizacją prawniczą wzniesioną na filarach etyki chrześcijańskiej, greckiej filozofii oraz rzymskiego prawa. Głośno zrobiło się o tej organizacji w 2016 roku, kiedy to zaproponowali projekt ustawy o zaostrzeniu prawa aborcyjnego. Projekt zakładał kary więzienia dla lekarzy oraz matek, które chcą dokonać aborcji.

Kontakt Ordo Iuris można uzyskać telefonicznie, przez pocztę elektroniczną, a także w biurze po wcześniejszym umówieniu na wizytę z prawnikiem.

Adres: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa
Telefon: (22) 404 38 50

Posiadają swoje biuro również w Brukseli na poziomie 6 budynku Schuman Roundabout 2-4.

Adres: Schuman Roundabout 2-4, Level 6, 1040 Brussels, Belgium
Telefon: +32 2 403 36 84

Ordo Iuris infolinia

Kontakt dla mediów

Jeżeli jesteś przedstawicielem medialnym kontakt, możesz uzyskać telefonicznie i mailowo korzystając z podanego numeru lub adresu e-mail.

Telefon: +48 533 073 935
E-mail: [email protected]

Kontakt z Centrum Interwencji Procesowej

Wszelkie sprawy dotyczące pomocy prawnej rodzinom, w których wystąpiło nieuzasadnione ograniczenie praw rodzicielskich lub jesteś ofiarą dyskryminacji z powodów wyznawanego systemu wartości, ograniczenia wolności słowa, zgłoś się do Centrum Interwencji Procesowej. 

Telefon: +48 531738774
E-mail: 
[email protected]

Kontakt z Zespołem ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży

Kontaktować należy się w piątki od godziny 12:00 do 18:00.

Telefon: 690 070 150
E-mail:
[email protected]

Liczba wyświetleń: 820