Grzegorz Braun | Kontakt, adres, telefon


Grzegorz Braun – Adres, telefon, kontakt


Kategoria: celebryci

Obecnie działający numer telefonu do Grzegorza Brauna. Grzegorz Braun adres korespondencyjny, telefon kontaktowy, adres e-mail, kontakt.

Grzegorz Braun kontakt

Skrajnie pracowity polski polityk Grzegorz Braun jest również scenarzystą, reżyserem, nauczycielem akademickim, a także publicystą. W roku 2015 był on kandydatem na urząd Prezydenta RP. Polityk był posłem na Sejm IX kadencji oraz prezesem partii politycznej Konfederacja Korony Polskiej. Jest również jednym z liderów federacyjnej partii, jaką jest Konfederacja Wolność i Niepodległość. 

Wszystkie zainteresowane osoby, które chcą uzyskać z Grzegorzem Braunem kontakt, mogą zrealizować to na kilka sposobów. Jednym z nich jest wysłania wiadomości, korzystając w tym celu z poczty elektronicznej. Zapytania oraz inne wiadomości można kierować na adres e-mail, jakim jest [email protected]. Odpowiedzi zwrotne udzielane są w jak najkrótszym czasie. 

Grzegorz Braun adres e-mail: [email protected]
Grzegorz Braun telefon: 729 882 920

Grzegorz Braun kontakt telefoniczny

Możliwy do uzyskania z Grzegorzem Braunem kontakt telefoniczny funkcjonuje pod numerem 729 882 920. Należy zaznaczyć, że podany telefon skierowany jest do Biura Poselskiego Grzegorza Brauna. Wykonując połączenie na podany numer można uzyskać profesjonalnej pomocy telefonicznej oraz odpowiedzi na wszystkie zadane pytania. Ważną informacją jest fakt, że telefon obsługiwany jest wyłącznie w wyznaczonych godzinach.

Kontakt z Grzegorzem Braunem można uzyskać również korzystając z różnych portali społecznościowych. Należy do nich między innymi Twitter, Facebook oraz Instagram.

Aktualnie działający numer telefonu do Biura Poselskiego Grzegorza Brauna to: 729 882 920
Adres e-mail: [email protected]

Grzegorz Braun adres korespondencyjny

Istnieje możliwość przesłania listu pocztą tradycyjną do Biura Poselskiego Grzegorz Brauna. W liście należy zawrzeć wszystkie szczegóły zaistniałej sprawy. Korzystając z tego kanału kontaktowy na odpowiedź zwrotną należy zaczekać znacznie dłużej niż na przykład w przypadku skorzystania z poczty elektronicznej.

Grzegorz Braun adres korespondencyjny:
Biuro Poselskie Grzegorza Brauna
Słowackiego 8
35-060 Rzeszów

Liczba wyświetleń: 25