Damy i Wieśniaczki | Kontakt, zgłoszenia


Damy i Wieśniaczki


Kategoria: media

Na czym polega program Damy i Wieśniaczki? Damy i Wieśniaczki formularz zgłoszeniowy, zgłoszenia. Damy i Wieśniaczki kontakt telefoniczny, adres e-mail.

Damy i Wieśniaczki kontakt

Damy i Wieśniaczki to program, w którym dwie kobiety zamieniają się ze sobą życiem na kilka dni. Jedna z nich jest damą z miasta, która żyje w luksusie, natomiast druga z nich mieszka na wsi w bardzo ubogich warunkach. Na wsi damę czeka ciężka praca fizyczna, natomiast wieśniaczka zażyje odrobinę luksusu oraz przejdzie metamorfozę. Do programu Damy i Wieśniaczki infolinia nie jest dostępna dla zainteresowanych osób. Kontakt mailowy również nie został udostępniony.

Aktualnie działający numer telefonu do programu Damy i Wieśniaczki to: ten kanał kontaktowy nie jest obecnie obsługiwany.
Damy i Wieśniaczki adres e-mail: ...

Damy i Wieśniaczki zgłoszenia

Do programu Damy i Wieśniaczki zgłoszenia mogą wysyłać wyłącznie osoby pełnoletnie, które posiadają zdolność do czynności prawnych. Przy ocenie uczestników, brana pod uwagę jest prezentacja sceniczna, poziom prezentacji, a także kreatywność oraz umiejętności autoprezentacji. 

Osoby, które chcą wziąć udział w programie muszą wypełniać formularz zgłoszeniowy. Należy wpisać w nim imię, nazwisko, numer telefonu, wiek, miejsce zamieszkania, a także informację, dlaczego wyrażana jest chęć udziału w programie. Do formularza obowiązkowo trzeba dołączyć również zdjęcie swojej osoby.

Damy i Wieśniaczki numer telefonu: ...

 

Liczba wyświetleń: 84