Bogaty Dom - Biedny Dom


Kategoria: media

Na czym polega program Bogaty Dom - Biedny Dom? Bogaty Dom - Biedny Dom kontakt, numer telefonu, adres, zgłoszenia do programu.

Bogaty Dom - Biedny Dom kontakt

Bogaty Dom - Biedny Dom to program, w którym dwie rodziny na pięć dni zamieniają się domami. Jedna z nich należy do bogatej części społeczeństwa, natomiast druga do ubogiej. Wszystkie odcinki programu można oglądać na platformie PolsatBoxGo. 

Wszystkie zainteresowane osoby, które chcą uzyskać do programu Bogaty Dom - Biedny Dom kontakt mogą zrealizować to za pośrednictwem poczty elektronicznej. Podany adres e-mail dotyczy jednak wyłącznie zgłaszania swojej kandydatury na udział w programie. Niestety do programu Biedny i Bogaty Dom infolinia nie jest dostępna dla interesantów. 

Aktualnie działający numer telefonu do programu Bogaty Dom - Biedny Dom to: ten kanał kontaktowy nie jest obecnie obsługiwany.
Biedny i Bogaty Dom adres e-mail: [email protected]

Bogaty Dom - Biedny Dom zgłoszenia do programu

Dotyczące programu Bogaty Dom - Biedny Dom zgłoszenia dostępne są dla wszystkich interesantów. Rodzina musi obowiązkowo składać się ojca, matki oraz minimum jednego dziecka. Swoją kandydaturę należy wysyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, którym jest [email protected]

Bogaty Dom - Biedny Dom zgłoszenia: [email protected]
Bogaty Dom - Biedny Dom numer telefonu: ...

Liczba wyświetleń: 105